Sự kiện đã đăng

🔔THỂ LỆ ĐUA TOP ĐẠI HÁN 2 🔔

05.01.2020 Kính chào quý bằng hữu! ⏰ THỜI GIAN ĐUA TOP LEVEL SERVER ĐẠI HÁN 2 NHƯ SAU : Bắt đầu khởi tranh khi Server 2 chính thức OPEN lúc 13:00 ng...