Thiên Long Đại Hán

Máy chủ Thiên Long Private Thiên Long Đại Hán được nhóm yêu thích Thiên Long Bát Bộ phát triển và vận hành. Mục đích là tạo ra một sân chơi lành mạnh, vui vẻ cho anh em giải trí sau thời gian làm việc và học tập căn thẳng. Dù còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng nhóm sẽ cố gắng làm hết mình để duy trì và phát triển máy chủ. Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực để nhóm cố gắng trong thời gian tới.

Mong mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ Thiên Long Đại Hán!

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Quản lý tài khoản | Thiên Long Đại Hán
★ Đăng ký tài khoản ⊱ Đăng nhập
★ Lấy lại mật khẩu