Bảng xếp hạng cao thủ | Máy chủ: Đại Hán
Cập nhật lúc: 19-10-2019 04:27:21
Tên nhân vậtCấp độMôn phái
TáoMèo119Minh Giáo
Chu¯iHµt119Nga Mi
B¯Th¢ngSay119Nga Mi
TØu119Nga Mi
Phê119Nga Mi
Say119Tiêu Dao
xiaoxiao119Tiêu Dao
Krayss119Thiên Long
Cecilia119Đường Môn
M©Th¢ngSay119Thiên Long
► Chọn máy chủ