Bảng xếp hạng tài phú | Thiên Long Đại Hán

Sau ngày 3/10 kết thúc đua TOP tài phú, 3 nhân vật TOP cao nhất server Đại Hán 5 sẽ nhận danh hiệu tùy chọn

BẢNG XẾP HẠNG

1: KhốcVôLệ - 10.000.000

2: BốiDung - 1.000.000

3: Cau2online - 1.050.000

4: BeNyCute - 700.000

5: HồLongĐao - 500.000

6: HuTruc - 300.000

7: Pyke - 200.000

8: Yang - 200.000

9: BạcPhận - 100.000

10: Diana - 100.000

11: ThichChet - 100.000

12: ABCD - 50.000

13: KinhKha - 50.000

14: HungGia - 20.000

15: CỏiÂm - 20.000

Phần thưởng mốc nạp

Nạp 200k: Ám Khí Băng Phách Thần Châm

Nạp 1000k: Hồng bảo thạch cấp 7 x2

Nạp 2000k: Pet VIP tư chất 7k

Nạp 3000k: Mũ Giáng Sinh

Nạp 4000k: Bộ trang bị cho Con cấp 5

Nạp 5000k: Áo thời trang thuộc tính

Nạp 6000k: Bộ trang bị pet 85 - 5 sao

Nạp 8000k: Trùng Lâu Giáp

Nạp 10000k: Trùng Lâu Giới (hoặc Trùng Lâu Ngọc)

Nạp 12000k: Trùng Lâu Liên

Nạp 15000k: Bộ trang bị Chiến Thần + Bộ trang bị pet 95 - 5 sao

Lưu ý :mốc nạp cộng dồn.

Lưu ý : Nạp 1000k trong 1 ngày nhận Hộ Uyển 9 sao, không áp dụng cộng dồn sang ngày hôm sau, mỗi nhân vật nhận 1 lần duy nhất.