Bảng xếp hạng tài phú | Thiên Long Đại Hán

Sau ngày 3/9 kết thúc đua TOP tài phú, 3 nhân vật TOP cao nhất sẽ nhận danh hiệu tùy chọn

BẢNG XẾP HẠNG

1: ThánhPhá - 15.100.000

2: Say - 10.500.000

3: XungCa - 4.000.000

4: Đạt09 - 700.000

5: SumMer - 500.000

6: Escanor - 400.000

7: thoaikaka - 350.000

8: Krayss - 270.000

9: EndLess - 200.000

10: xiaoxiao - 200.000

11: Stella - 200.000

12: KenArs - 100.000

13: CảnhVân - 100.000

14: QuỷCốcTử - 100.000

15: YuaMikami - 50.000

16: TraiCôĐơn - 50.000

17: Phê - 50.000

18: Tửu - 50.000

19: BạchTửHọa - 50.000

20: HoaChanh - 50.000

21: CupMia - 50.000

22: LãoTứ - 40.000

Phần thưởng mốc nạp

Nạp 200k: Ám Khí Băng Phách Thần Châm

Nạp 1000k: Hồng bảo thạch cấp 7 x2

Nạp 2000k: Pet VIP tư chất 7k

Nạp 3000k: Mũ Giáng Sinh

Nạp 4000k: Bộ trang bị cho Con cấp 5

Nạp 5000k: Áo thời trang thuộc tính

Nạp 6000k: Bộ trang bị pet 85 - 5 sao

Nạp 8000k: Trùng Lâu Giáp

Nạp 10000k: Trùng Lâu Giới (hoặc Trùng Lâu Ngọc)

Nạp 12000k: Trùng Lâu Liên

Nạp 15000k: Bộ trang bị Chiến Thần + Bộ trang bị pet 95 - 5 sao

Lưu ý :mốc nạp cộng dồn.

Lưu ý : Nạp 1000k trong 1 ngày nhận Hộ Uyển 9 sao, không áp dụng cộng dồn sang ngày hôm sau, mỗi nhân vật nhận 1 lần duy nhất.