Bảng xếp hạng tài phú | Thiên Long Đại Hán

Sau ngày 3/9 kết thúc đua TOP tài phú, 3 nhân vật TOP cao nhất server Đại Hán 4 sẽ nhận danh hiệu tùy chọn

BẢNG XẾP HẠNG

1: Say - 17.150

2: ThánhPhá - 15.100

3: Phê - 12.050

4: NôngDân - 6.000

5: XungCa - 4.000

6: TáoMèo - 4.000

7: Đạt09 - 1.000

8: Cecilia - 1.000

9: CảnhVân - 600

10: SumMer - 500

11: thoaikaka - 450

12: Escanor - 400

13: EndLess - 400

14: Zuzu - 400

15: Krayss - 270

16: ChuHe - 250

17: TrangNhim - 250

18: xiaoxiao - 200

19: Stella - 200

20: TieuThanh - 170

21: LãoTứ - 140

22: YuaMikami - 50

23: TraiCôĐơn - 50

24: Tửu - 50

25: BạchTửHọa - 50

26: CupMia - 50

Phần thưởng mốc nạp

Nạp 200k: Ám Khí Băng Phách Thần Châm

Nạp 1000k: Hồng bảo thạch cấp 7 x2

Nạp 2000k: Pet VIP tư chất 7k

Nạp 3000k: Mũ Giáng Sinh

Nạp 4000k: Bộ trang bị cho Con cấp 5

Nạp 5000k: Áo thời trang thuộc tính

Nạp 6000k: Bộ trang bị pet 85 - 5 sao

Nạp 8000k: Trùng Lâu Giáp

Nạp 10000k: Trùng Lâu Giới (hoặc Trùng Lâu Ngọc)

Nạp 12000k: Trùng Lâu Liên

Nạp 15000k: Bộ trang bị Chiến Thần + Bộ trang bị pet 95 - 5 sao

Lưu ý :mốc nạp cộng dồn.

Lưu ý : Nạp 1000k trong 1 ngày nhận Hộ Uyển 9 sao, không áp dụng cộng dồn sang ngày hôm sau, mỗi nhân vật nhận 1 lần duy nhất.